O sportovním klubu

Sportovní klub Nýrov, z.s. vznikl v roce 2007.

V současnosti má klub 78 členů.

Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit. Vytváření podmínek vhodných ke sportovním aktivitám.

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

  • valná hromada (je nejvyšším orgánem klubu, který je tvořen všemi členy klubu)
  • výkonný výbor (je výkonným orgánem klubu)
  • prezident klubu (řídí a koordinuje činnost klubu a výboru)

Jak se stát členem sportovního klubu:

Členem klubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a projeví zájem o členství. O přijetí člena SK Nýrov rozhoduje valná hromada. Ta se koná pravidelně vždy 31.prosince v pískovně KORA Kunštát ve 12:00

Stanovy:

Aktuání stanovy jsou k nahlédnutí ZDE

Oficiální logo:

znak_003

Kontaktní informace:

Prezident: Ivo Dvořáček

Výkonný výbor:

  • Ivo Dvořáček
  • Vladimír Konopáč
  • Jiří Konopáč

Číslo účtu:

115-5834130277/0100

(u členských příspěvků uvádějte do poznámky Vaše jméno)